Profil absolwenta

Profil absolwenta 

Absolwent studiów podyplomowych zostanie wyposażony w aktualną wiedzę oraz praktyczne umiejętności niezbędne do efektywnej pracy w swoim zawodzie. Szczególną szansę stwarza system zajęć warsztatowych oraz zajęć stażowych w placówkach, którym został poświęcony cały drugi semestr studiów. 111Zajęcia te wyposażą absolwenta w umiejętność wykonywania czynności diagnostycznych, odpowiednich do wykonywanego zawodu, które pozwolą mu na opracowywanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, uwzględniających potrzeby rozwojowe dziecka. Ponadto absolwent zostanie wyposażony w umiejętności niezbędne do prowadzenia zajęć grupowych z dziećmi oraz do pracy z ich rodzinami. Zajęcia stworzą także okazję do wymiany doświadczeń pomiędzy słuchaczami. Pozwoli to na dokonanie analizy dotychczasowych sukcesów i niepowodzeń w pracy edukacyjno-terapeutycznej, co może być źródłem inspiracji do nowych działań na rzecz własnego rozwoju i wdrażania nowych form pracy, poznanych na studiach podyplomowych. Zapoznanie się ze współczesną literaturą i sposobami docierania do niej stwarza szansę kontynuowania samokształcenia po zakończeniu studiów.

 

Umiejętności nabywane przez absolwenta studiów podyplomowych:

Umiejętności konieczne do pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju we wszystkich typach placówek oświatowych a w szczególności w przedszkolach i szkołach z oddziałami integracyjnymi w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, rewalidacyjno-wychowawczych oraz opiekuńczo-wychowawczych.

Kończąc Studia Podyplomowe z zakresu „Terapii i Edukacji Dzieci i Młodzieży z Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju” uzyskuje się umiejętności do prowadzenia zajęć:

      • terapeutyczno-edukacyjnych (indywidualnych i grupowych)
      • edukacyjnych według programów nauczania na kolejnych etapach edukacji (szkoła podstawowa, gimnazjum, kształcenie ponadgimnazjalne) dla dzieci z autyzmem i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju (w placówce i w warunkach domowych)

 

ساخت اپلیکیشن

صندلی اداری

آموزش وردپرس

آموزش وردپرس

مبلمان اداری

طراحی قالب وردپرس

نیازمندیها

طراحی اپلیکیشن