Ramowy program studiów

Ramowy program studiów podyplomowych

SEMESTR I (115 godzin)

BLOK A: ZABURZENIA NEUROROZWOJOWE

 • Neuropsychologiczne podstawy rozwoju, zachowania i uczenia się dziecka
 • Genetyczne podłoże zaburzeń rozwoju
 • Rozwój dziecka w normie i patologii

BLOK B: CAŁOŚCIOWE ZABURZENIA ROZWOJU

 • Całościowe zaburzenia rozwoju – podstawy teoretyczne
 • Diagnoza rozwoju dziecka z całościowymi zaburzeniami rozwoju
 • Podstawy edukacji i terapii dzieci z całościowymi zaburzenia rozwoju

BLOK C: ZABURZENIA ZACHOWANIA I EMOCJI

 • Zaburzenia zachowania i emocji – podstawy teoretyczne  
 • Podstawy diagnozy, edukacji i terapii dzieci z zaburzeniami zachowania i emocji

SEMESTR II (105 godzin)

 • Edukacja i terapia małych dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju
 • Analiza i terapia zachowań trudnych u dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju
 • Edukacja i terapia młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju
 • Aktywizacja zawodowa młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju
 • Pisanie programów edukacyjno-terapeutycznych i zbieranie danych
 • Praktyki w placówkach
 • Seminarium dyplomowe

 

ساخت اپلیکیشن

مبلمان اداری

طراحی قالب وردپرس

نیازمندیها

طراحی اپلیکیشن