Plan zjazdów

Zajęcia w soboty odbywać się będą w godzinach 09.00-17.30, zaś w niedziele w godzinach 09.00-13.00.

Miejsce zajęć: Instytut Psychologii UG, ul. Bażyńskiego 4, Gdańsk

44

Uwaga! W semestrze letnim część zajęć praktycznych w placówkach (dla słuchaczy II-go semestru) odbywać się będzie w tygodniu. Szczegółowe informacje podane zostaną w terminie późniejszym.