Tryb i czas trwania studiów

Tryb i czas trwania studiów

Studia podyplomowe obejmują 220 godzin dydaktycznych i trwają 2 semestry.

Zajęcia odbywać się będą w formie dwudniowych zjazdów w soboty i niedziele, średnio dwa razy w miesiącu (tryb zaoczny).

Ze względu na zajęcia stażowe, realizowane w placówkach edukacyjnych i rehabilitacyjnych, część zjazdów w II semestrze odbędzie się w piątki i w soboty.

 

Ze względu na zbieżność tematyki pierwszego semestru z ukończonymi przez Państwa studiami podyplomowymi istnieje możliwość uznania efektów kształcenia oraz zwolnienia Państwa z uczestnictwa z zajęciach pierwszego semestru, jednocześnie redukując czesne za ten semestr do ok. 100 zł