Opłaty za studia

Opłaty za studia

1.900 zł za semestr

Opłatę za studia można uiścić w całości (3.600 zł) przed rozpoczęciem studiów lub w dwóch równych ratach po 1.900 zł przed rozpoczęciem każdego semestru.

 

Ze względu na zbieżność tematyki pierwszego semestru z ukończonymi przez Państwa studiami podyplomowymi istnieje możliwość uznania efektów kształcenia oraz zwolnienia Państwa z uczestnictwa z zajęciach pierwszego semestru, jednocześnie redukując czesne za ten semestr do ok. 100 zł.